İstanbul
İstanbul,Konstantiniyye

Şehir kuşatmasına katılmış olan Champagne (Şampanya) bölgesinden Villehardouin adlı soylu şu satırları yazmaktadır:

1203 yılında İstanbul'a ulaşan Haçlılar,güçlü kulelerle desteklenmiş yüksek surları,muhteşem sarayları ve büyük kiliseleri görmeden önce dünya üzerinde bu denli büyük bir şehrin bulunabileceğini tahmin edemezlerdi.Saray ve kiliseler kimsenin olasılık vermeyeceği sayıda çoktu.Ayrıca şehir,tüm dünya şehirlerinden daha görkemliydi.İstanbul'da yaşayan hiçbir Rum bunu yadsımazdı.Şehirlerine "Şehirlerin Sultanı" adını vermişlerdi.İstanbul,Bağdat'tan sonra Ortaçağ'ın en büyük şehriydi.Ayrıcalıklı konumu nedeniyle yaklaşık yarım milyon nüfusu vardı..

Saraylar;İmparatorun sarayı 200.000 metrekarden fazla bir alanı kaplardı.İlk yapılar İmparator Constantin devrine tarihlenir;bunlar sürekli yenilenmişler ve ekler almışlardır.Bu yapıların yalnızca taban mozaikleri günümüze ulaşmışlardır.
Ayasofya;Doğunun  tüm kiliselerinin aşılamayan tek ilham kaynağı olan Ayasofya,532-537 yılları arasında yapılmıştır.Devasa kubbesi 56 metre yüksekliğinde ve 33 metre çapındadır.6.yüzyılda yaşamış olan Prokopius'a göre Ayasofya'nın kubbesi o denli havadadır ki,adeta gökyüzünden aşağıya sarkıtılmış,desteksiz bir altın küre gibidir.

İstanbul'un Türk'lere Geçişi

1453 yılında İstanbul'un Türkler tarafından alınışı Bizans uygarlığına tam olarak son vermemişti.Doğu Roma İmparatorluğu'nun varisi olan Osmanlı İmparatorluğu hem Avrupalı hem de Asyalıydı.Ortodoks Patrikhanesi yaşamaya devam etti.Rusya'da çarlar imparatorluk geleneklerini ediniyordu.Moskova'daki Ortodoks Kilisesi güçlenmeye başlar başlamaz Moskovva kendisini "Üçüncü Roma" ilan etti.

İstanbul'un Fethi

Savunmasını Cenevizli Giustiniani'nin yönettiği şehri korumaya çalışanların sayısı 7.000-8.000 yani kendilerini kuşatanların onda biri kadardı.Bir aydan fazla süren bir kuşatmadan sonra,29 Mayıs 1453 sabahı başlayan bir genel saldırıdan sonra Yeniçeriler,Topkapı yakınlarındaki bir gedikten şehire girmeyi başardılar.Giustiniani ağır yaralanmıştı.İmparator öldürülmüş,şehir fethedilmişti.Haliç'in ağzı bir zincirle kapatıldığı için II.Mehmed donanmasının bir bölümü tarafsız kalan Galata Cenevizler'inin dükkanlarının arkasından Haliç'e indirtmişti.

Ayasofya,II.Mehmed'in emriyle camiye dönüştürülmüştü.Kilisenin dışına dört minare,içine de bir mihrap eklenmiş,mozayiklerin üzeri sıvayla örtülmüştü.

Türk Ordusu

II.yüzyıldan beri Bizans'ın hasmı olan Türkler her şeyden önce çok iyi süvarilerdi.Osmanlılar büyük ve modern bir ordu kurmuşlardı.Geleneksel süvarilerin dışında ordularında,küçük yaşlarda Hristiyan ailelerden alınıp Müslüman olarak yeriştirilen yeniçerilerin oluşturduğu piyade askerleri,sultanın isteği üzerine bir Macar mühendis tarafından kurulmuş çok güçlü bir topçu sınıfı vardı.


=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=