Nazi Almanyası
Nazi Almayası

30 Ocak 1933'te Adolf Hitler,yaşlı Cumhurbaşkanı Mareşel Hindenburg tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi.Yeni başbakanın ise iki yıl öncesine kadar 60 üyesi olan aşırı sağcı Bavyeralı küçük bir rubun liderliğinden başka bir vasfı yoktu.Ancak bu dönemde "Alman İşçilerisleri Milliyetçi Sosyalist Partisi'ni geliştirmeyi başardı ve bu parti 30'lu yılların başında bir numaralı politik güç haline geldi.Dünyadaki kriz (1932) Hitler'in zaferinde önemli rol oynadı.Nispeten refahın yaşandığı birkaç yılı takiben Naziler için seçimlerdeki mağlubiyet dönemi Almanya gerçekten de bu krizden acımazısca etkilendi.1931 Aralık'ında altı milyon kişi tamamen,sekiz milyon kişi de kısmen işsiz kaldı.İşsizlikler ödenekleri ve aile yardımları azaltıldı ve sefalet yerleşti.Almanlar,refahı yeniden sağlamayı başaramayan demokrasiye olan tüm güvenlerini yitirdiler.Böylece Weimar Cumhuriyeti'nin başarıslığa uğradığı noktada Hitler'in başaracığına inandılar.

1929'da SS'lerin başına geçen Heinrich Himmler onları,Nazi kültürünün somut bir örneği haline getirmek istedi.1925'te kurulan SS-Schutzstaffel,Koruyucu Birlik Ortaçağ'ın "Töton" şövalyelerine benzer bir düzende tasarlamıştı.Titizlikle tanumlanmış ırkçı sözde kriterlere göre seçilen SS subayları,üstlerine mutlak ve bağnaz sadakat borçluydular;o kadar ki bu subaylar toplama kamplarında Yahudiler'in kökünün kazınması gibi savunulacak hiçbir yanı olmayan zülümlerin en gayretli uygulayıcıları oldular.SS'ler yüce bir gelecek uğruna ölmeye hazırdılar.İdeolojileri şu basit ilkeler üzerine kuruluyordu:
Kuzey Avrupa ırkını ve Yahudi kinini göklere çıkartan ırkçı bir saplantı.Blutund Boden (kan ve toprak) değerlerine sahip ve gerilmekte olan kentsel medeniyete karşı siper olan köylüye derin bir sevgi,Himmler'i Polonya ve Doğu Avrupa halklarını köleliğe indirgemeye kadar götüren Slav ırkı karşıtlığı ve Hristiyanlık karşıtlığı.Çünkü SS'ler Germen ırkının hayranıydılır.

Bu;görev,arkadaşlık,yiğitlik duygusu ve başarı zevkini kamçılayan bir şeref yasasıydı.Hitler'in özel muhafızları olan SS'ler 1933'ten ihtibaren komünistleri,masumları,Yahudiler'i,hareketlenen sendikacıları,homoseksüelleri ve fazla modern sanatçıları yakaladılar,onlara işkence yaptılar ve öldürdüler.


=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=