yasak şehir

Çing ve Ming handedanlıkları zamanında Çin İmparatorluğu'nun en önemli sarayı olan Yasak Şehir Çin'in Pekin bölgesinde bulunmaktadır.

720,000 m² lik bir alana kurulu olan muazzam büyüklükteki sarayın 8,886 odası bulunmaktadır.

Unesco tarafından 1987 yılında en geniş alana sahip kültür mirası olarak belirlenmiştir. Tayvan Taipei'deki Milli Saray Müzesi ile aynı enstütüde olmalarına karşın Çin İç Savaşı'ndan sonra birbirlerinden ayrılmışlardır.

İnşaat

bu bir harika Yasak Şehir sitesi, Moğol Yuan imparatorluğu zamanında imparatorluk şehrinin parçası idi. Ming Hanedan imparatoru Hongwu ( 21 Eylül 1328- 24 Haziran 1398; Çin'deki Ming Hanedanlığını kuran ilk imparator "1368-1398") başkenti kuzeydeki Pekin'den ,güneydeki Nanjing e taşıdı ve 1369 da Moğol saraylarının temelinden yıkılmasını emretti. Onun oğlu Zhu Di Pekin'deki koltuğunda Yen prensi yapıldı. 1402 de Zhu Di tacı zorla ele geçirerek Yongle Emperor oldu (2 Mayıs 1360 - 12 Ağustos 1424 ,Çin'deki Ming hanedanı'nın üçüncü imparatoru idi :1402 den 1424 e kadar).

Pekin'i Ming imparatorluğunun ikinci başkenti yaptı ve inşaat 1406 de başladı.İlerde Yasak Şehir olacaktı.İnşaat 14 yıldır devam ediyordu.Yaklaşık 200.000 işçi kullanılıyordu.En önemli salonun direkleri güney Çin ormanlarında bulunan ve yaprakları her mevsim yeşil kalan Phobe zhennon aacından yapıldı.

Büyük direkler Qing Hanedanlığı nda çam ağacı odunu parçaları çok yönlü kullanılarak yeniden inşa edildi. Büyük teraslar ve geniş taş sanat eserleri Pekin yakınındaki taş ocağındaki taşlardan yapıldı.Daha büyük parçalar geleneksel yönteme göre taşınamıyordu. Yol boyunca merdiven boşlukları kazıldı. Dondurucu kışlarda yerlere sular dökülerek buz tabakası elde edildi ve taşlar buz üzerinde sürüklendi.

Büyük salonun döşemeleri altın tuğlalarla ( pişmiş çamur balçık ) kaplandı.Her bir yığını pişirmek , metalik sesli çınlayan düz tuğlalar elde etmek için aylar alıyordu. İç dösemelerin çoğu altı yüzyıllık orijinaldır.

 

Ming Hanedanlığı

Saray tamamlanmadan önce bile Zhu Di gezi ve avlanma aldatıcı görüntüsü altında Pekin'e taşınıyordu. İmparatorluğun yönetim merkezi dereceli olarak Nanjing den Pekin e nakledildi. Saray 1420'de tamamlandığında Zhu Di oraya taşındı ve Pekin resmi olarak imparatorluğun başkent oldu.

Ancak, onların yapımından hemen hemen dokuz ay sonra taç odasını da içeren üç ana salon yanarak çöktü. Yeniden inşa edilene kadar 23 yıl böyle kalacaktı. Yasak şehir 1420'den 1644 yılına kadar Ming Hanedanlığının mekânı idi. Nisan 1644 de baş kaldıran kuvvetlerin lideri Li Zicheng onu zapt etti ve Ming Hanedanı'nın son imparatoru Chongzen kendini Jinghan Tepesi'ndede astı. Li Zichen kendi kendini Shun Hanedanı nın imparatoru ilan etti. Ancak kendisi de hemen, eski Ming generali Wu Sanguinin ordularının ve Mançurya kuvvetlerinin birleşmesinden önce kaçtı.

 

Qing Hanedanlığı

Ekimde,Mancuryalılar kuzey Çin'de üstünlüğü ele geçirmişlerdi,vekil prens Dorgon (17 Ekim 1612-31 Aralık 1650 :Qing Hanedanlığında en etkili Mancuryalı idi,Çin'i Mancurya kurallarına göre yönetti.)Qing Hanedanlığını,Ming Hanedanlığı'nın bir ardılı olduğunu ilan etti.Yasak Şehir'de bir seremoni yapıdı.Genç imparator Shunzi'yi bütün Çin'in imparatoru olduğunu ilan etti. Qing hükümdarları,büyük ölçüde sarayın Ming Hanedanlığı planını sürdürüyorlardı,önemli binaların isimleri hariç.Ming Hanedanlık ismi "ji"karakterini tercih ediyordu.Anlamı üstünlük veya uç,sınır dı. Yeni Qing isimleri barış ve uyumu tercih ediyorlardı.Örnek olarak:Huangji Dian " üstün İmparatorluk binası" ," en üstün uyum binası" na çevrildi Aynı zamanda işaretler ve yer adı levhaları iki dilde yapılıyordu (Çin'ce ve Mancuryaca ).Dünyevi sükunet binası,şamanist türbesi haline geldi.

 

Devrim sonrası

Çin cumhuriyeti hükümeti Beiyang süresinde Puyi nin sarayda kalma zıtlığı atrıyordu.1923 de Reginald Johnston Puyi'nin inglizce öğretmeni Puyi'ye saraydaki hadım ağalarının saray hazinelerini dışarı çıkardığını ve onları dışardaki antikacı dükkânlarına sattığını anlattı.Puyi saray kolleksiyonunun resmi sayımını emretti.Ona başlamadan önce,bir yangın kolleksiyonların depolandığı saray bahçesini yakıp kül etti.Puyi yangının hadım ağaları tarafından zimmetlerine geçirmeyi gizlemek için çıkarıldığını ileri sürdü. Bahçeler asla yeniden yapılmadı. Puyi Yasak Şehirde 1924 yılına Feng Yuxiang'ın bir darbe ile şehrin kontrolunü eline aldığı zamana kadar kaldı.Feng önceki bir antlaşmayı ileri sürerek Puyi'yi saraydan kovdu,10 Ekim 1925 de ( çifte on gün:Çin Cumhuriyeti Ulusal günü ve Qing Hanedanlığı'nın çöküşü:10.10.1911 ) Büyük tutarlarda hazineler ve az bulunan nadir sanat eserleri dereceli olarak listelendi. Japonya'nın Çin istilası,bu ulusal hazinenin güvenliğini tehdit etti.Ve onlar Yasak Şehir dışına taşındı.1933 ün başlangıcında önemli el yapımı sanat eserleri paketlendi ve tahliye edildi.İlk önce Nanjing'e ve daha sonra Shangai'a yollandı.Daha sonra japon kuvvetleri Shangai'ı tehdit etti.Çin Cumhuriyetinin icra kolu,kolleksiyonları uzak batıya tahliye etmeye karar verdi.Kolleksiyon üç ana paya ayrıldı.Biri kuzey rotası ile Shaanxi'e yol aldı.Öteki Yangtze Nehri ile Sichuan' a yollandı.Sonuncu pay güneye doğru Guangxi e taşındı.Japon yürüyüşü ilerlemesi,bombalardan korunmak ve yakalanmamak için çabuk hareket etmeyi zorunlu kılıyordu.Sonunda bütün kolleksiyon Sichuan a ulaştı.Orada savaşın sonuna kadar kaldı.Bu esnada Japon ordusu Beijing'deki Yasak Şehri ele geçirmişdi.Fakat sadece birkaç geniş bronz tüb ve birkaç top götürebildiler.Bunların çoğu savaş sonrası Tianjin de yeniden elde edildi. II. Dünya Savaşı'nda kolleksiyon Nanjing ve Beijing 'e geri taşındı.Hiçbiri zarar görmedi ve kaybolmadı. 1947 'de Kuomintag Çin ulusal savaşı( 1927-1950) nı kaybedince Chiang Kai-shek (Çin ordusu ve politik lideri:31 Ekim 1887-5 Nisan 1975) Yasak Şehir ve Nanjing'deki ulusal müzeden kolleksiyonların Taiwan'a taşınmasını emretti.Bu olayda hiçbir eser Beijing 'den yüklenmedi.Fakat en iyi kolleksiyonların pek çoğu ,Nanjing'den Taiwan'a yüklendi.Bugün Taipei'deki ulusal saray müzesinin özünü biçimlendirir.

 

Çin Halk Cumhuriyeti altında 

1949 da Çin Halk Cumhuriyeti,Tiananmen meydanında doğrudan doğruya Yasak Şehrin karşısında ilan edildi.Sonraki iki on yıl süresinde çeşitli teklifler yapıldı.Temelinden tamamen yıkmak,veya Yasak Şehri yeniden inşa etmek,halk parkı,taşıma değişimi,veya çevre yerleri yaratmak için.Yasak Şehir bu zaman periyodunda bazı zararlara katlandı.Tahtın sökülmesi,isim levhalarının çeşitli binalardan ve bahçelerden kaldırılması,bazı küçük kapı ve yapıların yıkılmasını içerir.Zarar kültür devrimi (1966-1976 )zamanında zirveye ulaştı.1966 da atalar dua salonu değiştirildi ve bazı eserler devrimci çamur heykeller sergisi için tahrip edildi.Mamafih daha sonraki yıkım ve tahrip başbakan Zhou Enlai tarafından şehri korumak için bir tabur asker göderilerek önlendi.Bu ordu aynı zamanda yağma ve talanı da önledi.1966 dan 1971 e kadar Yasak Şehre açılan bütün kapılar ,onu daha çok yıkımdan korumak için kapandı.

 

Son dönem

Saray müzesi Yasak Şehri korumak ve restorasyonundan sorumludur.Bu nedenle Yasak Şehrin etrafındaki binaların yükseklikleri sınırlanır. 2005'te on altı yıllık restorasyon projesi başlatıldı. Yasak Şehirdeki bütün binaları onun 1912 deki haline uygun olarak tamir ve restorasyonu için.Bu iki yüzyıl içinde Yasak Şehir için üstlenen en büyük projedir. Yasak Şehrin bölümlerini ilerleyen bir şekilde kapamayı, tamir ve restorasyonunu kapsar.


=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=